Maskinvare - IT kompetanse @ tip.no

Disse sidene er hentet fra et PC Selvbyggerkurs Frank Borgersen og Ola Lie lagde sammen i 1998. Forklaringen på hvordan en PC virker er fremdeles aktuell, og den generelle framgangsmåten for å bygge din egen PC likeså.

Innhold

Før vi begynner...
Det er mange gode grunner til å bygge vår egen PC.
Kabinettet
Kabinettet er mer enn PCens utseende, og vi må være klar over denne metallkassens ulike egenskaper når vi planlegger en PC.
Hovedkortet
Hovedkortet (Motherboard) er et kretskort hvor vi tilkobler alle de andre komponentene i en PC.
Prosessoren (CPU)
Prosessoren er datamaskinens hjerne og en av verdens mest forbløffende oppfinnelser.
Systemminnet (RAM)
Systemminnet er CPUens lagringsplass.
Harddisken
Harddisken er et varig lagrings medium som beholder beholder informasjonen etter at vi har slått av strømmen.
Diskettstasjonen
Diskettstasjonen er også et varig lagringsmedium, men den skiller seg fra harddisken på mange måter.
CD spilleren (CD-ROM)
CD spilleren er et optisk leselager og en videreutvikling av musikk CDen.
Skjermkortet
Skjermkortethar som oppgave å gjøre om data som det mottar fra prosessoren til signaler som skjermen kan forstå.
Skjermen
Skjermen har alltid vært PCens viktigste utenhet hvor vi får overført informasjon fra datamaskinen.
Lydkortet
Lydsignalene omformes fra digitale til analoge signaler før de sendes til høytalerne.
Montering
Utladning av statisk elektrisitet kan forkorte utstyrets levetid. Så vær ordentlig jordet (armlenke, ledende underlagsmatte) og unngå berøring av kontaktpinner, ledere eller kretser.
Klargjøring
Før vi kan ta i bruk vår ferdigmonterte PC må harddisken formateres og operativsystemet installeres.
Oppstart
Når vi slår på PCen, begynner CPUen å utføre instruksjoner som ligger lagret fra adressen FFFF0h i ROM på hovedkortet.
Veien videre...
Ønsker du å lære mer, kan du sjekke disse hjemmesidene.