Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Skjermkortet

PCgrad Skjermkortethar som oppgave å gjøre om data som det mottar fra prosessoren til signaler som skjermen kan forstå. Kortets ytelse bestemmer hvor fort endringer i bildene oppdateres på skjermen, og vi skiller mellom 2D-, 3D- og videoegenskaper. Dessuten vil størrelsen på kortets video RAM påvirke fargeoppløsningen.

Skjermkortet vårt kan imidlertid være så bra som bare det, men hvis vi har en skrøpelig skjerm, vil bildekvaliteten likevel være skral.

For å regne ut hvor mye video RAM vi trenger, må vi vite at 16 farger krever ½ byte, 256 farger 1 byte, tusenvis av farger 2 byte og millioner av farger 3 byte. Deretter multipliserer vi med skjermoppløsningen, f.eks. 2 byte (tusenvis av farger) x 800 x 600 = 960 000 byte = 0,92 MB (delt på 1024*1024). Altså holder det med 1 MB video RAM (i 2D, 3D krever tre ganger så mye).

Skjermkortet er tilpasset én av flere ulike busstyper. Bussen påvirker hvor fort data blir overført fra prosessoren og dermed skjermkortets ytelse. AGP porten (framtiden) er raskere enn PCI bussen (vanlig) som er raskere enn ISA bussen (gammeldags).

På skjermkortet overføres data (etter å ha blitt prosessert) fra brikkesettet til video RAM for å lagre et speilbilde av det som skal vises på skjermen. RAM DACen (digital analog omformeren) leser disse data fra video RAM for å sende dem til skjermen som analoge signaler. For å vedlikeholde skjermbildet må RAM DACen ha kontinuerlig tilgang til video RAM (gjenoppfriskning) samtidig som brikkesettet må ha tilgang til video RAM hver gang bildet endres (f.eks. når vi flytter musen og beveger pekeren). Jo raskere video RAM, desto bedre ytelse. En kan også øke ytelsen ved å utvide størrelsen skjermkortets databuss. En 32 bit buss overfører 4 byte om gangen, 64 bit buss 8 byte og 128 bit buss 16 byte. Øker man klokke frekvensen til brikkesettet, video RAM og RAM DACen, vil man også oppnå bedre ytelse.

Altså, jo hurtigere gjenoppfriskning, jo større skjermoppløsning, jo større fargeoppløsning og jo hyppigere endringer av skjermbildet, desto mer kreves av skjermkortet. Dette oppnås med en rask databuss på hovedkortet og et brikkesett og video RAM med høy ytelse, bred data buss og høy klokkefrekvens på skjermkortet. Skjermkort