Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Skjermen

PCgrad Skjermen har alltid vært PCens viktigste utenhet hvor vi får overført informasjon fra datamaskinen. Den fungerer som en TV med fosforelementer i billedrøret som lyser opp når de treffes av elektroniske stråler. Fosforelementene må gjenoppfriskes dersom de skal fortsette å lyse, og gjør vi ikke dette ofte nok (minst 60-70 Hz), vil skjermen begynne å flimre.

Skjermer har ikke falt vesentlig i pris de siste årene, og det er naturlig å beholde en god og stor nok skjerm når man bytter ut en gammel PC. Skjermene blir fort dyrere jo større de blir, og størrelsen måles diagonalt og i tommer. I dag kan vi forvente at en 15" koster under kr 2.000, en 17" over kr 3.000, en 19" over kr 5.000 og en 21" over kr 10.000. Jo større skjerm vi har, desto større oppløsning kan vi benytte, uten at det vi ser blir så lite at det er vanskelig å se hva som står der.

Bildekvaliteten vil avhenge av skarphet, lysstyrke, stabilitet, farge- og skjermoppløsning. Det er en fordel om skjermen tilfredsstiller MPR II, Energy Star og TCO'92 spesifikasjonene som stiller krav til blant annet elektromagnetisk stråling og strømforbruk. Et par framgangsmåter ved valg av skjerm kan være å stille noen skjermalternativer ved siden av hverandre eller studere tester i ulike datatidsskifter. Skjermen