Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Lydkortet

PCGrad Lydkortet har normalt følgende kontakter: Speaker Out (hodetelefon, høy- talere), Mic In (mikrofon), Line In (kasett-, CD-spiller), Line Out (forsterker) og Joystick/MIDI. På selve kortet kan det være tilkoblinger til CD-ROM, MPEG eller TV.

Lydsignalene fra mikrofonen omformes fra analoge til digitale signaler ved å punktprøve (sample) dem 2 ganger den høyeste frekvens vi vil ha med. Jo flere bit vi bruker til å kode lydstyrken til hver punktprøve, desto bedre kvalitet.

Lydsignalene (i WAV filen) omformes fra digitale til analoge signaler før de sendes til høytalerne. Lydkortet forstår MIDI (kommandoer som beskriver instrument, tone, styrke, varighet, med mer), og kan lage lyd (synthesizer). Lydkort