Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Montering

PCgrad Utladning av statisk elektrisitet kan forkorte utstyrets levetid. Så vær ordentlig jordet (armlenke, ledende underlagsmatte) og unngå berøring av kontaktpinner, ledere eller kretser. Bruk ikke makt, og skru ikke for hardt til. Manualen som kommer med hovedkortet er vårt viktigste hjelpemiddel hvor vi foruten modell- og produsent info, kan finne ut av:
 • Konfigurering av jumpere
 • Plassering av kontakter, kortplasser og sokler
 • Hvilke CPU og RAM som kan benyttes
 • Forklaring på BIOS oppsettet

Les dokumentasjonen og sjekk at alle delene er med. I den generelle veiledningen nedenfor har vi tatt utgangspunkt i et nyere ATX hovedkort med SLOT-1 sokkel til CPUen.

DEL 1 Klargjøring av hovedkortet

 1. Ta frem hovedkortet og sett riktig buss- og prosessorhastighet
 2. Sett RAM modulen(e) i SIMM eller DIMM soklene
 3. Monter støttebrakett til CPUen
 4. Fest kjøleribbe med vifte på prosessorkassetten
 5. Sett prosessorkassetten (med kjøleribbe og vifte) i SLOT-1 sokkelen
 6. Koble til viftespenningen

DEL 2 Montering

 1. Finn frem kabinettet og ta av dekslet ved å fjerne skruene på baksiden
 2. Skru i festebrakettene for hovedkortet på monteringsplaten
 3. Kleb på eventuelle gummistøtter (plasseres mellom festebrakettene)
 4. Fjern eventuelle blindplater foran I/O-porter (COM, LPT, USB, …)
 5. Fest hovedkortet (med CPU og RAM) på monteringsplaten
 6. Fjern blindplater og plastdeksler i fronten på kabinettet
 7. Sett jumper instillingen på harddisk til Master
 8. Sett jumper instilligen på CD-ROM til Slave (dersom du skal koble den til samme kabel som harddisken
 9. Monter diskettstasjon, harddisk og CD-ROM

DEL 3 Tilkoblinger

 1. Koble ledninger fra kabinettet til kontakter for system panel på hovedkortet (av/på- og harddisk LED, høyttaler, etc.) Snu kontaktene hvis det ikke lyser i av/på- og harddisk LED.
 2. Koble strøm til diskettstasjonen (fordi kontakten ligger bak flatkabelen)
 3. Koble flatkabler til diskettstasjon, harddisk og CD-ROM. Dersom ikke diskettstasjonen virker, snu flatkabelkontakten
 4. Koble strøm til hovedkort, harddisk og CD-ROM

DEL 4 Tilleggskort

 1. Sett inn skjermkort (AGP/PCI) og lydkortet (ISA) lengst mulig ned.
 2. Sett dekslet tilbake på plass
montering