Websider - IT kompetanse @ tip.no

Her følger en kort presentasjon av ulike teknologier som kan brukes pø websider. Disse sidene lagde Ola Lie i 2001 for studieretningen IKT-driftsfag i videregående opplæring. I faget Programvare skulle elevene kunne utnytte teknologiens muligheter for innhenting, deling og publisering av informasjon. Sidene ble revidert i 2007, 2010 og 2012.

Innhold

HTML

HTML
Se verdens enkleste webside i HyperText Markup Language (HTML)

DHTML

Skript
Benytt skript til å snakke med brukeren
Stilark
Fargelegg sidene med stil
DOM
Lag levende sider med Document Object Model (DOM)
Eksterne filer
Optimaliser vedlikeholdet ved å bruke eksterne filer
Skript på web-tjeneren
Skjul skriptene på web-tjeneren

XML

XML
Lag ditt eget språk med EXtensible Markup Language
DTD
Unngå feil med Document Type Definition (DTD)
CSS
Kan du bruke Cascading Style Sheets med XML?
XSL
Transformer og formater med Extensible Stylesheet Language
XML Ressurser
Lær mer på de beste XML sidene

XHTML

XHTML
Forbered deg på fremtiden med Extensible HyperText Markup Language (XHTML)