Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

CD Spilleren

PCgrad CD spilleren eller CD-ROM (Compact Disk - Read Only Memory) er et optisk leselager og en videreutvikling av musikk CDen. CD spilleren har på mange måter tatt over for diskettstasjonen, og den fortjener mye av æren for multimedia PCen. CD plater er billige, stabile og kan lagre mye data (650 MB).

Overføringshastigheten måles i forhold til en musikk CD (150 KB/s). 8X vil si 8 ganger 150 KB/s = 1,2 MB/s. CD platen blir belyst med laser, og der hvor det er presset eller brent inn hakk i platen vil lyset reflekteres med mindre intensitet. Et problem er ulike typer CD spillere som ikke nødvendigvis kan lese alle de forskjellige CD formatene som finnes.

CD-ROM teknikken har blitt videreutviklet til å omfatte CD-R (Recordable) som vi kan skrive til én gang, eventuelt i flere omganger, med en CD-brenner. Og det finnes CD-RW (ReWriteable) plater som vi kan skrive på flere ganger. I fremtiden vil vi komme til å se mer av DVD (Digital Versatile Disk) for data, video eller lyd, og som rommer fra 4.7GB til 17GB. CDrom