Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Systemminnet

PCgrad Systemminnet også kalt RAM (Random Access Memory) er CPUens lagringsplass. Når CPUen skal utføre instruksjoner, må den først hente disse fra RAM til sine registre. Data og mellomresultater oppbevares også i RAM (i arbeidsområdet). Vi kan lese fra og skrive til RAM, i motsetning til ROM (Read Only Memory), som vi ikke kan endre, men bare lese fra.

RAM skiller seg også fra (ROM,) disketter og harddisken ved at RAM er et midlertidig lagerområde som mister informasjonen når vi slår av strømmen.  Derfor er det viktig å lagre dokumentene (data) på harddisken før vi avslutter et program. Dersom vi kjører mange eller krevende programmer på PCen, fyller vi opp RAM og til slutt må harddisken tas i bruk (swapping). Siden RAM er mye raskere enn harddisken, øker i dette tilfellet ytelsen når vi installerer mer RAM.

RAM kommer i to hovedkategorier: SRAM (Static RAM) som benyttes til Level 2 cache og DRAM (Dynamic RAM) som blir brukt til systemminnet. Hver bit (binary digit) i SRAM består av en bistabil vippe som er bygd opp av transistorer. Hver bit i DRAM er representert ved ladningen på en kondensator som må gjenoppfriskes regelmessig. SRAM er raskere og dyrere enn DRAM. Når vi snakker om RAM er det vanligvis DRAM vi mener.

Når vi skal kjøpe RAM, må vi først vite hva slags minnesokler vi har på hovedkortet: SIMM (Single In line Memory Module) eller DIMM (Dual In line Memory Module). SIMM og DIMM forteller ikke noe om hvilke type RAM brikker som blir brukt, men hvordan kretskortet er konstruert. Fordelene med DIMM modulene er at vi slipper å installere modulene parvis, og vi kan blande ulike (MB) størrelser.

Deretter må vi forsikre oss at RAM typen er rask nok for den busshastigheten vi skal bruke. SDRAM (Synchronous DRAM) er raskere enn EDO DRAM (Extended Data Output) som er raskere enn FPM DRAM (Fast Page Mode). Innen hver type DRAM vil også hastighet kunne variere. SDRAM kan håndtere alle inn- og utsignaler synkront med systemklokken, også ved 100 MHz busshastighet som benyttes av 350- og 400 MHz Pentium II.

VRAM (Video RAM) er ikke så ulikt bortsett at det finnes to porter: Én for RAMDACen (se Skjermkortet) som kan aksessere minnet uavhengig av (og samtidig som) CPUen som benytter den andre porten. RAM