Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Oppstart

PCgrad Når vi slår på PCen, begynner CPUen å utføre instruksjoner som ligger lagret fra adressen FFFF0h i ROM på hovedkortet. Dette oppstarts- programmet kjører først en maskintest POST (Power On Self Test), og leser deretter BIOS inn i RAM. Så starter selve boot-prosessen med å lese MBR (Master Boot Record) fra den første sektoren på harddisken.

MBR (512 byte) er et program og data med informasjon om hvordan harddisken er partisjonert. MBR leser den første sektoren i den aktive primær partisjonen som igjen er et program for å laste inn operativsystemet (eventuelt en boot manager dersom vi bruker flere operativsystemer). Alt oppstyret rundt MBR skyldes virus programmer som erstatter MBR med andre ødeleggende programmer.

Programmet som laster inn operativsystemet leser først den skjulte filen IO.SYS som inneholder programmet SYSINIT. SYSINT tar over og leser den skulte filen MSDOS.SYS og utfører deretter kommandoene i CONFIG.SYS. Til slutt leses programmet COMMAND.COM som gjennomfører kommandoene i AUTOEXEC.BAT.