Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Klargjøring

PCgrad Før vi kan ta i bruk vår ferdigmonterte PC må harddisken formateres og operativsystemet installeres. Til det trenger vi en systemdiskett som inneholder operativsystemet DOS og programfilene fdisk.exe, format.com, sys.com samt driverfilen til CD-ROMen som det refereres til i oppstartfilene config.sys og autoexec.bat. Vi starter PCen med denne disketten i diskettstasjonen og kan da:
  1. Partisjonere harddisken med fdisk
  2. Opprette filsystemet på harddisken med format c: *)
  3. Installere operativsystemet DOS på harddisken med sys c:
  4. Installere Windows 95 med install fra CD-ROMen

*) Vanligvis utfører punkt 2 og 3 samtidig med format c: /s

Når vi partisjonerer harddisken, deler vi den inn i flere logiske volum. Det må minst være én primær partisjon for ett operativsystem. Når vi formaterer en partisjon, samles sektorene i tildelingsenheter. Jo større partisjoner, desto større tildelingsenheter. Dermed påvirker partisjonens størrelse i stor grad både ytelse og utnyttelse av harddisken.

Filsystemet er en logisk katalog- struktur som setter oss i stand til å benytte filnavn i stedet for fysisk sylinder, spor og sektor informasjon. Vi oppretter filsystemet ved å formatere harddisken slik at den blir klargjort til å motta data. Filsystemet er en viktig del av operativsystemet. Windows 95 benytter filsystemet FAT (File Allocation Table) som finnes i to varianter. FAT16 begrenser en partisjon til 2GB og da med minste filstørrelse på 32 KB (allocation unit/tildelingsenhet, cluster/klynge) hvor mye av plassen går bort til dødplass. FAT32 har ikke denne begrensningen, men likevel sine svakheter sammenliknet med FAT16. Windows NT benytter NTFS og OS/2 benytter HPFS. Windows NT og OS/2 kan også benytte FAT16, men Windows 95 kan verken benytte NTFS eller HPFS.

Operativsystemet (Windows 95) er PCens styre- og kontrollprogram som lar oss starte (og avslutte) andre programmer, håndterer filsystemet, det grafiske grensesnittet (GUI) med vinduer og inn- og utenheter som tastatur, skjerm, modem, osv.

På det laveste programvarenivået i PCen finner vi BIOS (Basic Input/Output System) som lar operativsystemet snakke med maskinvaren. BIOS ligger fast lagret i ROM (Read Only Memory) på hovedkortet. BIOS Setup programmet lar oss kontrollere komponentenes forhåndsinnstillinger som lagres i CMOS (en type minne hvor data kan endres og bli tatt vare på ved hjelp av et lite batteri).