Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Kabinettet

PCgrad Kabinettet er mer enn PCens utseende, og vi må være klar over denne metallkassens ulike egenskaper når vi planlegger en PC. Er kabinettet beregnet på det hovedkortet vi skal bruke (formfaktor AT eller ATX)? Er det stort nok så det er plass til alle komponentene vi planlegger (antall 3½" og 5¼" brønner i desktop, mini-, mid-, eller full- tower)? Hvor kraftig er strømforsyningen, og hvor gode er kjøleegenskapene? Hvor godt skjermer kabinettet for støy og elektro- magnetisk stråling?

Hvor lett er det å montere de ulike komponentene i kabinettet, hvor stødig og robust er det, og hvor mye koster det hele? Vil vi gå grundigere til verks, ser vi etter frontplater til ubrukte brønner, deksler foran ledige kortplasser, brytere, dioder, høyttaler, osv. Flere ferdig PCer har egne kabinett- og komponent- løsninger som ikke lar seg oppgradere med standard komponenter.

Kabinett