Sertifiseringer - Ola Lie - IT kompetanse @ tip.no

Ola Lie

TIP AS eies og drives av Ola Lie. Han har utdanning på Master nivå, 15 års teknisk og merkantil erfaring samt 15 års pedagogisk erfaring. I tillegg er Ola Lie sertifisert av Sun, Microsoft og Prosoft Learning som er "leverandørnøytral". Alle sertifiseringene er utført etter 2000.

En oversikt over hans spesifikke sertifiseringer er gitt nedenfor.

Send en epost eller ring dersom du har behov for en konsulent til et prosjekt eller tidsbegrenset oppdrag.

GeoGebra-ekspert

2014 oppfyller alle vilkår fra International GeoGebra Institute som sertifisert GeoGebra-eksprt og kan tilby kurs, verksteder og hjelpe andre lærere. GeoGebra

Sun Certified Professional

2006 Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform,Standard Edition 5.0 Sun Certified Professional

Microsoft Certified Professional

2004 Implementing and Administering a Microsoft® Windows® 2000 Directory Services Infrastructure Microsoft Certified Professional
2004 Implementing and Administering a Microsoft® Windows® 2000 Network Infrastructure
2001 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® 2000 Server
2000 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® 2000 Professional

Certified Internet Webmaster

2001 CIW Associate Certified Internet Webmaster

Microsoft Office Specialist Master Instructor

2000 Microsoft Access 2000 Microsoft Office Specialist Master Instructor
  Microsoft Excel 2000
  Microsoft Excel 2000 Expert
  Microsoft Outlook® 2000
  Microsoft PowerPoint® 2000
  Microsoft Word 2000
  Microsoft Word 2000 Expert
  Microsoft Office 2000 MASTER
  Microsoft Office 2000 Master Instructor