Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Hovedkortet

PCgrad Hovedkortet (Motherboard) er et kretskort hvor vi tilkobler alle de andre komponentene i en PC. All dataoverføringen mellom de ulike komponentene foregår via hovedkortet som blant annet består av:
  • Chipset med diverse kontrollere
  • BIOS i ROM og system data i CMOS RAM
  • Sokler til CPU og RAM
  • Level 2 Cache
  • Porter til tastatur og mus
  • Kontakter til diskettstasjon, harddisk og CD-ROM
  • Kortplasser for tilleggskort (f.eks. ISA, PCI eller AGP)
  • Seriell (f.eks. til modem) og parallell (f.eks. til skriver) porter
  • Jumpere for innstilling av spenning, busshastighet, klokkefaktor, osv.
  • Kontakter til reset, harddisk aktivitet, høyttaler, med mere
Chipsetet er kanskje den viktigste komponenten på hovedkortet fordi disse brikkene kontrollerer all dataoverføringen mellom samtlige enheter. Dessuten dikterer de type prosessor, type minne, maksimal busshastighet, eventuell støtte for AGP, IrDA, USB, PS/2 mus, med mere.

BIOS (Basic Input/ Output System) er et program som lar operativsystemet snakke med maskinvaren. BIOS ligger fast lagret i ROM (Read Only Memory) og visse system data lagres i CMOS RAM som vedlikeholder informasjonen ved hjelp av et lite batteri.

Et hovedkort er beregnet på bestemte CPUer. Vi kan f.eks. ikke installere en Pentium II prosessor (som krever SLOT-1 sokkel) i et hovedkort med SOCKET 7 sokkel for vanlige Pentium prosessorer.

Vanlig RAM er vesentlig langsommere enn CPUen, så vi kan øke PCens ytelse med et hurtigere Cache minne som mellomlagrer data som blir brukt mye av prosessoren. Level 1 (L1) cache er innebygd i prosessoren og Level 2 (L2) cache blir installert på hovedkortet som også bestemmer hvilke typer og moduler RAM som kan benyttes.

Dataoverføringen på hovedkortet skjer via busser. Foruten systembussen mellom CPU og RAM har vi forskjellige I/O-busser: ISA, PCI, AGP og USB. Tilleggskort må være tilpasset den bussen det skal bruke.

Hovedkortets formfaktor spesifiserer kortets fysiske egenskaper og må stemme overens med det kabinettet og den strømtilførsel det skal bruke. De mest kjente er den bedre ATX som har tatt over for den eldre AT.

Når vi planlegger eller oppgraderer en PC, må vi være klar over avhengighetsforholdene mellom hovedkort, (chipset, BIOS,) CPU og RAM.

Hovedkort