TINI - Tiny InterNet Interface IP- og webteknologi - IT kompetanse @ tip.no

TINI (Tiny InterNet Interface) er en mikrokontrollerbasert utviklingsplatform for nettverksapplikasjoner. Man kan kjøre en liten WEB-server programmert i Java på TINI og kommunisere med eksterne enheter som sensorer, brytere og potensiometre.

I 2005 foreleste Ola Lie faget IP- og webteknologi for det tredje årstrinnet på det som nå heter studieretningen Digital kommunikasjon og multimedia elektronikk ved Høgskolen i Østfold. TINI ble benyttet i forelesningene, og disse sidene er en del av dokumentasjonen som ble utarbeidet for studentene. Websidene ble revidert i 2007.

Studentene skulle få en innføring i hvorledes en setter opp, driver og programmerer mikrokontrollerbaserte informasjonssystemer vha TCP/IP og Web-teknologi med siktemålet å drive datainnsamling/datalogging og kontroll over nettet. De skulle også få innsikt i noen standardiserte metoder for kommunikasjon mellom mikrokontrollerbaserte systemer og omverdenen.

Innhold

Forelesningene hadde 3 parallelle emner:

 • Kommunikajson via Internett (mellomm nettleser og TINI) og kommunikasjon via serielle busser (mellom TINI og enheter som sensorer, brytere og potensiometre)
 • TINI - om utviklingsplattformen
 • Java - for å programmere TINI
Klikk på en rute for å se forelesningsnotatene

FREMDRIFTSPLAN IP OG WEBTEKNOLOGI

DAG

WEB
SERIAL BUS

TINI

JAVA

1

 • Introduksjon
 • Demonstrasjon
 • Telnet (TCP/IP)
 • FTP (TCP/IP)
 • TINI SDK
 • JavaKit
 • TINIConvertor
 • Java SDK
 • HelloWorld
 • Comm API
 • PortLister

2

WWW

 • Webtjenere
 • HTTPServer class
 • Nettlesere
 • W3C og IETF
 • HTML

 

 • TINIs Programvare
 • HelloWeb
 • BuildDependency
 • Ant og TiniAnt

 

 • eclipse
 • classpath
 • package
 • Javadoc

3

WWW

 • HTTP (TCP/IP)
 • Dreamweaver

TCP/IP Networking

 • TCP/IP stakk
 • TCP/IP verktøy

 

 • Java teknologi
 • Verktøy i SDK
 • Klasser og objekter
 • Variabler og metoder
 • Input/Output

4

WWW

 • ICANN
 • DNS hierarki (domenenavn)
 • Internett adressering (IP)

TCP/IP Applikasjoner

 • HTTP
 • FTP
 • Telnet
 • DHCP
 • DNS

 

 • Exceptions
 • I/O Streams
 • Sockets
 • BankTerminal

5

SERIAL BUS

 • USB
 • FIREWIRE

TINI hardware

 • DS80C400
 • TSTIK.72.NB
 • TILT400

 

 • BitPort class
 • Blinky
 • Nettverksbryter

6

SERIAL BUS

 • 1-Wire

1-Wire

 • Hardware
 • 1-Wire API

 

 • Threads
 • Avlese temperatur

7

SERIAL BUS

 • I2C

I2C

 • Hardware
 • I2C API

 

 • Applets

8

SERIAL BUS

 • CAN

CAN

 • Hardware
 • CAN API

 

 • Swing (GUI)
 • Events

A

 

 • Servlets
 • Design Patterns
 • MVC
 • Vin Eksperten