Utdanning - Ola Lie - IT kompetanse @ tip.no

Ola Lie

TIP AS eies og drives av Ola Lie. Han er utdannet sivilingeniør innen telematikk og har studert økonomi, markedsføring og ledelse fram til en Master of Business Administration. Ola Lie har også pedagogisk lærerutdanning, og han har studert i Norge, USA, Tyskland og Frankrike.

En oversikt over hans spesifikke fagkompetanse er gitt nedenfor. Ola LIe er dessuten sertifisert av Sun, Microsoft og Prosoft Learning.

Send en epost eller ring dersom du har behov for en konsulent til et prosjekt eller tidsbegrenset oppdrag.

Universitetet i Bergen

2014 Matematikk i nyere tid og utvalgte emner med digitale hjelpemidler UIB
  Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemidler
   
   

Standford University

2013 How to Learn Math Stanford University
  Game Theory
   
   

Høgskolen i Østfold

2009 Praktisk offentlig ledelse Høgskolen i Østfold
  Spillprogrammering med flash
   
   

Universitetet i Oslo

2006 Grunnkurs i objektorientert programmering Universitetet i Oslo
  Objektorientert programmering
  Modellering og beregninger
   

INSEAD
Fontainebleau, Frankrike

1988 Applied Statistics INSEAD
  Business Policy
  Economic Analysis
  Financial Accounting
  Financial Management 1
  Financial Management 2
  German
  Industrial Policies & International Competitiveness
  Information Processing for Management
  International Accounting
  International Operations & Project Management
  Management Accounting and Control
  Market Research
  Marketing Management 1
  Marketing Management 2
  Operation Management
  Organisational Behaviour
  Prices and Markets
  Western Europe in World Affairs
  World Political Analysis

Bedriftslederskolen
NKS

1986 Budsjettering i praksis Bedriftslederskolen
  Investeringsanalyse
  Jus på arbeidsplassen
Ledelse, en utfordring
  Markedsføring, plan og stryring
  Praktisk finansiering
  Regnskap - innføringskurs
  Regnskapsanalyse
  Strategisk ledelse
  Økonomistyring 1
  Økonomistyring 2

Pedagogisk Utdanning For Sivilingeniører
Trondheim

1985 Allmenn Pedagogikk NTNU
  Fagdidaktikk Elektro
  Fagdidaktikk Matematikk
  Pedagogisk Psykologi
  Praktisk Undervisningsarbeid
         Matematikk
         EDB

Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen, Tyskland

1982 Diplomarbeit: RWRH
  Simulation des Datenverkehrs in Datennetzen
   
   

Norges Tekniske Høgskole
Trondheim

1981 Bedriftslære NTNU
  DAK/DAP
  Datamaskiner 1
  Datamaskiner 2
  Datamaskiner Særkurs
  Datanett
  Datateknisk Grunnkurs
  Datatekniske Metoder
  Digital Svitsjing i Telenett
  Elektriske Kretser
Elektroniske Kretser 1
  Elektroniske Kretser 2
  Elektroteknisk Laboratorium
  Elektroteknisk Laboratorium 3
  Fysikalsk Elektronikk
  Fysikk
  Grunnlag for Elektroteknikken
  Kjemi
  Maskindeler
  Maskintegning
  Matematikk 1
  Matematikk 2
  Mekanikk
  Numeriske Metoder
  Operativsystemer
  Programmering 1
  Prosjekt Teleteknikk
  Psykologi
  Reguleringstekikk
  Sanntids Datateknikk 1
  Sanntids Datateknikk 2
  Sifferteknikk
  Sifferteknikk Laboratorium
  Signaloverføring
  Simulering
  Statistikk
  Teknisk Økonomi
  Telenett
  Teletrafikksystemer Laboratorium
  Teletrafikkteori
  Transmisjonslinjer

South Jefferson Central School
New York, USA

1976 Diploma South Jefferson Central School