Maskinvare

Denne siden er en del av et PC Selvbyggerkurs fra 1998. Vi solgte komponenter, var kursintruktører og garanterte en ferdigmontert PC i fullgod stand. Men bruker du denne informasjonen på egen hånd i dag, så er det på eget ansvar.

Diskettstasjonen

PCgrad Diskettstasjonen (Floppy Disk Drive) er et varig lagringsmedium. Den har mange fellestrekk med harddisken: Magnetisk lagring, lese- og skrivehoder og diskettene må formateres med (sylinder,) spor og sektor informasjon. Forskjellen ligger i at diskettene er mye tregere (300 rpm), de har mindre kapasitet, de er mer sårbare, de behøver ikke partisjoneres og de kan enkelt forflyttes fra en PC til en annen.

Harddisken er mindre sårbar blant annet fordi det er et lukket system og lese- og skrivehodene ikke berører overflaten. Diskettene, derimot, slites, kan bli ødelagt av magnetiske felt og lese- og skrivehodene blir skitne.

De første PCene hadde ikke harddisk så all lagring foregikk på disketter. Da harddisken kom, ble diskettstasjonen mindre viktig. Men fremdeles blir den brukt til overføre filer mellom PCer, sikkerhetskopi av små filer og installasjon av programmer (selv om de fleste programmer nå blir levert på CD-ROM). Diskettstasjonen er blitt et standardisert produkt som ikke får mye oppmerksomhet lengre. Diskettene er 3,5" store og rommer 1.44 MB (2 sider, 80 spor per side, 18 sektorer per spor, 512 byte per sektor). Disketter