Websider

Ulike teknologier for websider. Sidene er revidert i 2007.

Disse websidene var opprinnelig frittstående HTML sider. Nå som de inngår i dette webområdet, er de konvertert til XHTML og benytter ASP (mer om dette senere). XHTML tillater ikke å åpne websider i nye vinduer. Når du ser på filer av typen HTM, XML, DTD, CSS, og XSL, vil menyen i venstre kant forsvinne, og du må klikke tilbake knappen i nettleseren.

XML - CSS

Vi bruker den samme XML filen som i forrige eksempel, og med kommandoen 

<?xml-stylesheet type="text/css" href="09_css.css" ?>

kobler vi til følgende gyldige Valid CSS! stilark (Cascading Style Sheets): 

KLASSE {
background-color: #CCCCCC;
width: 100%;
}
ELEV {
display: block;
margin-bottom: 30pt;
margin-top: 10;
margin-left: 10;
}
FORNAVN {
color: #FF0000;
font-size: 20pt;
}
ETTERNAVN {
color: #0000FF;
font-size: 20pt;
}

og  får da følgende resultat. Selv om det er mulig, bruk heller XSL (eXtensible Stylesheet Language) til å vise fram XML dokumenter, eller begge deler sammen.

Lær mer