Websider

Ulike teknologier for websider. Sidene er revidert i 2007.

Disse websidene var opprinnelig frittstående HTML sider. Nå som de inngår i dette webområdet, er de konvertert til XHTML og benytter ASP (mer om dette senere). XHTML tillater ikke å åpne websider i nye vinduer. Når du ser på filer av typen HTM, XML, DTD, CSS, og XSL, vil menyen i venstre kant forsvinne, og du må klikke tilbake knappen i nettleseren.

XML - DTD

La oss først se på en XML fil uten DTD, CSS eller XLS. Som sagt kan vi benytte en DTD (Document Type Definition) til å forsikre oss om at informasjonen har riktig struktur og logikk. Med kommandoen

<!DOCTYPE klasse SYSTEM "08_dtd.dtd">

kobler vi til følgende DTD fil:

<!ELEMENT klasse (elev+)>
<!ELEMENT elev (fornavn,etternavn)>
<!ELEMENT fornavn (#PCDATA)>
<!ELEMENT etternavn (#PCDATA)>

Når vi sjekker vår XML mot  vår DTD, går det bra. Hvis vi nå fjerner etternavnet til den første eleven, som i denne XML filen, får vi følgende feil.

Lær mer