Websider

Ulike teknologier for websider. Sidene er revidert i 2007.

Disse websidene var opprinnelig frittstående HTML sider. Nå som de inngår i dette webområdet, er de konvertert til XHTML og benytter ASP (mer om dette senere). XHTML tillater ikke å åpne websider i nye vinduer. Når du ser på filer av typen HTM, XML, DTD, CSS, og XSL, vil menyen i venstre kant forsvinne, og du må klikke tilbake knappen i nettleseren.

XHTML

Dette er et gyldig Valid XHTML 1.0 Strict XHTML 1.0 dokument.

XHTML 1.0 er en reformulering av HTML 4 i XML 1.0. Med andre ord et HTML dokument basert på XML syntaks. Så vi oppnår ikke mer avanserte web-sider hvis vi går over fra HTML til XHTML i dag.

Men XHTML er morgendagens HTML. Fordi det er utvidbart. Og fordi det flyttbart. Vi vil komme til å se XHTML dokumenter i langt flere sammenhenger enn i avanserte nettlesere på kraftige PCer. Mange av disse dokumentframviserne forutsees å ikke være like feiltolerante som dagens nettlesere; de vil greie å lese gyldig XML, men ikke feilaktig HTML. Dessuten vil avanserte dokumentframvisere kunne benytte storslåtte stilark mens enklere framvisere kan bruke mer sparsomme stilark til  å vise fram de samme XML dokumentetene.

Lær mer