Websider

Ulike teknologier for websider. Sidene er fra 2001 og ble revidert i 2007 og 2010.

Disse websidene var opprinnelig frittstående HTML sider. Nå som de inngår i dette webområdet, er de konvertert til XHTML og benytter ASP (mer om dette senere). XHTML tillater ikke å åpne websider i nye vinduer. Når du ser på filer av typen HTM, XML, DTD, CSS, og XSL, vil menyen i venstre kant forsvinne, og du må klikke tilbake knappen i nettleseren.

DHTML - Eksterne filer

Dersom vi ønsker samme formateringen i flere dokumenter, kan vi lagre stil definisjonene i eksterne filer og henvise til dem fra dokumentene:

<head>
    <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="ie.css"/>
</head>

og en tekstfil, her kalt "ie.css", med følgende innhold:

H4 {color:red;}

<H4>Eksempel på linje som er formatert med</H4>

På denne måten kan vi endre utformingen av mange web sider ved bare å endre på definisjonene i stilarket (style sheet file).

På samme måte kan vi lagre skriptene i eksterne filer slik at flere web-sider kan benytte dem å måtte kopiere dem inn på alle sidene:

<head>
    <script src="melding.js" type="text/javascript"></script>
</head>

og en tekstfil, her kalt "melding.js", med følgende innhold:

function melding() {
    alert("Nå er det nok!");
}

og til slutt kalle funksjonen eksempelvis med følgende kode på websiden:

<input type="button" value="Kil meg" onclick="melding()">

Med eksterne filer oppnår vi bedre fleksibilitet, lesbarhet og enklere vedlikehold