Websider

Ulike teknologier for websider. Sidene er revidert i 2007.

Disse websidene var opprinnelig frittstående HTML sider. Nå som de inngår i dette webområdet, er de konvertert til XHTML og benytter ASP (mer om dette senere). XHTML tillater ikke å åpne websider i nye vinduer. Når du ser på filer av typen HTM, XML, DTD, CSS, og XSL, vil menyen i venstre kant forsvinne, og du må klikke tilbake knappen i nettleseren.

DHTML - Skript på web-tjeneren

De skriptene vi har sett på til nå kjøres på klienten (client-side scripts). Koden er skutt inn på hjemmesiden, lastes ned sammen med resten av dokumentet, og kjøres av nettleseren dersom denne kan eller tillater å kjøre skriptene.

Men det finnes også skript som kan kjøres på web-tjeneren (server-side scripts). Microsofts webtjener heter Internet Information Server (IIS) og støtter ASP.NET (Active Server Pages). Igjen kan du bruke VBScript eller JavaScript. Noen velger VBScript på server siden og JavaScript på klient siden. ASP kode kjennetegnes ved <%......%>. Denne nettsiden er nå oppdatert til å kjøre PHP kode på en Apache webtjener. PHP kode kjennetegnes ved <?php......?>. Noen av fordelene med skript på web-tjeneren er:

  • du er ikke avhengig at brukeren kan/vil kjøre skript i nettleseren.
  • brukerne kan ikke knabbe skriptene som kjøres (og fjernes fra hjemmesiden) før de lastes ned
  • du kan utføre spørringer i databaser som ligger på web-tjeneren

Andre kjente skript språk er:

Lær mer