IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Sist oppdatert: 4.4.2013

Meny på nettsider

Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS6, som brukes i IT-1, kunne godt hatt med flere framgangsmåter for å lage menyer på nettsider enn det ene eksempelet på side 63. Her kan du lære ytterlige fem forskjellige metoder, og det finnes mange oppskrifter og programmer andre steder på nettet som hjelper deg med å lage flotte menyer.

Her bruker jeg Spry som kommer med Dreamweaver. Spry er et rammeverk med miniprogrammer som er skrevet i JavaScript og kan utføre ulike effekter på nettsidene. Adobe har stoppet utviklingen av Spry med henvisning til blant annet jQuery. Siden Spry er enkelt å bruke tar jeg det likevel med.

Spry meny

 

 

Velg Insert, Spry, Spry Menu Bar fra menylinja i Dreamwewaver. Konfigureringen i Properties panelet er selvforklarende.

Spry meny

 

Her er text-align i Block kategorien er endret til center og width i Box kategorien er endret til 130 px for ul.MenuBarHorizontal a. Endringene lagres i filen SpryMenuBarHorizontal.css i mappen SpryAssets. Fargene kan du endre i ul.MenuBarHorizontal a og ul.MenuBarHorizontal a.MenuBarItemHover, ul.MenuBarHorizontal a.MenuBarItemSubmenuHover, ul.MenuBarHorizontal a.MenuBarSubmenuVisible