IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Sist oppdatert: 4.4.2013

Meny på nettsider

Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS6, som brukes i IT-1, kunne godt hatt med flere framgangsmåter for å lage menyer på nettsider enn det ene eksempelet på side 63. Her kan du lære ytterlige fem forskjellige metoder, og det finnes mange oppskrifter og programmer andre steder på nettet som hjelper deg med å lage flotte menyer.

Jeg begynner med en enkel metode som bare benytter HTML (tabeller og hyperlinker).

HTML meny

HTML meny CSS meny JavaScript meny Spry meny jQuery meny

 

Sett inn og formater tabellen som beskrevet på side 30 i læreboka nevnt ovenfor. Lag hyperlinker til websidene som beksrevet på side 22 i samme boka.

HTML meny