IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Sist oppdatert: 4.4.2013

Meny på nettsider

Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS6, som brukes i IT-1, kunne godt hatt med flere framgangsmåter for å lage menyer på nettsider enn det ene eksempelet på side 63. Her kan du lære ytterlige fem forskjellige metoder, og det finnes mange oppskrifter og programmer andre steder på nettet som hjelper deg med å lage flotte menyer.

Jeg avslutter med et eksempel som benytter jQuery. jQuery er et JavaScript bibliotek som forenkler og effektiviserer utviklingen av avanserte nettsider. Eksempelet er laget av Jeffery Way, og du kan velge mellom veiledningen eller å modifisere filene fra demo-en (stilark og JavaScript).

jQuery meny