Ant og TiniAnt

Disse sidene er en del av dokumentasjonen som Ola Lie utarbeidet da han foreleste faget IP- og webteknologi ved Høgskolen i Østfold i 2005.Websidene ble revidert i 2007.

Ant

Ant er et verktøy som forenkler prosessen med å bygge programmer. Med Ant kan vi blant annet kompilere, dokumentere, pakke og rulle ut programmer i en enkel operasjon. Ant er basert på Java og er maskinuavhengig. Når vi installerer eclipse, får vi med oss ant som legger seg i mappen \eclipse\plugins\org.apache.ant_x.x.x. Dersom man ønsker en frittstående installasjon av ant, kan siste versjon av prgrammet (for tiden apache-ant-1.7.0-bin.zip) lastes nedn fra

Pakk ut filen til C:\, og ant legger seg i mappen C:\apache-ant-1.7.0. Åpne filen file://C:\ant\docs\manual\index.html og velg Installing Ant to ganger i rammen til venstre. Det eneste vi bør gjøre er å ordne med noen miljøvariabler (høyreklikk Min datamaskin, Egenskaper, Avansert, Miljøvariabler, Systemvariabeler Ny):

  1. Legg til C:\apache-ant-1.7.0\bin i systemvariabelen PATH
  2. Lag en ny systemvariabel ANT_HOME som peker på C:\apache-ant-1.7.0
  3. Lag en ny systemvariabel JAVA_HOME som peker på C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0

antSjekk installasjonen ved å gå ut i Ledetekst og skriv ant. Dersom du ser en feilmeldingen som den til høyre, er alt antageligvis i orden. Ant -help fra kommandolinja viser kommandolinje parameterne vi kan bruke.

Ant benytter seg av en XML basert konfigurasjonfil som inneholder instruksjoner over hvilke oppgaver som skal utføres. Standard konfigurasjonsfil (buildfile) heter build.xml, og det er denne filen ant leter etter dersom vi ikke oppgir en spesifikk fil. Nedenfor vises en en enkel konfigurasjonsfil for HeiOla.java eksempelet på siden Java, SDK, Hello World, Comm API og PortLister.   

<?xml version="1.0"?>
<project name="HeiOla" default="main">

    <!-- Rydd opp -->
    <target name="clean">
        <delete file="HeiOla.class" />
    </target>

    <!-- kompiler -->
    <target name="compile">
        <javac srcdir=".">
            <include name="HeiOla.java" />
        </javac>
    </target>

    <!-- Kjør -->
    <target name="run">
        <java classname="HeiOla" classpath="." />
    </target>

    <!-- Hoveddel -->
    <target name="main" depends="clean,compile,run" />

</project>

javac i ant kompilerer bare .java filer som ikke har korresponderende .class filer eller .java filer som er av nyere dato (og klokkeslett) enn tilsvarende .class filer. Derfor sletter vi ofte .class filene etter vi har pakket dem inn i en .jar fil eller rullet dem ut med ftp som på siden TINI OS, Slush, HelloWeb og BuildDependency.

antEksempelet til høyre forutsetter at du har lastet ned HeiOla.java og denne build.xml til c:\tip.

Foruten dokumentasjonen (C:\apache-ant-1.7.0\docs\index.html) som følger med Ant, kan du finne mange veiledninger på Internett med søkeordene ant og tutorial, for eksempel

Særlig større prosjekter kan dra stor nytte av verktøy som Ant. Se for eksempel artiklene

TiniAnt

TiniAnt er et tillegg til Ant som forenkler prosessen med å bygge applikasjoner for TINI. Last ned tiniant-1_2_0.zip

Pakk ut filen til C:\, og TiniAnt legger seg i mappen C:\tiniant-1_2_0. Dokumentasjonen følger med og kan nås fra siden

  • C:\tiniant-1_2_0\doc\index.html

I stedet for å følge Installation instructions for TiniAnt kan vi ta med følgende linjer i våre build.xml filer:

<!-- Gjør TiniAnt's tini task (for konvertering) tilgjengelig for ant -->
<taskdef name="tini" classpath="C:\tiniant-1_2_0\lib\TiniAnt.jar" classname="net.geeba.ant.Tini"/>