JDK, Hello World, Comm API og PortLister

Disse sidene er en del av dokumentasjonen som Ola Lie utarbeidet da han foreleste faget IP- og webteknologi ved Høgskolen i Østfold i 2005.Websidene ble revidert i 2007.

Vi trenger en utviklingsplattform for Java, eksempelvis Java SE Development Kit (JDK) eller tilsvarende, for å utvikle applikasjoner for TINI. Dessuten har vi bruk for Java Communications API når vi skal benytte COM porten til å overføre programvare til TINI.

Installasjon av JDK 6

 1. Last ned Java SE Development Kit fra
  http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
 2. Installer i mappen C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0
 3. Legg til C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0\bin i PATH før %SystemRoot%\system32;
  (via MinDatamaskin – Egenskaper – Avansert – Miljøvariabler)

Hello World

 1. Skriv inn følgende i Notepad (eller last ned filen HeiOla.java):

  public class HeiOla {
      public static void main(String[] args) {
          System.out.println("Hei, Ola!");
      }
  }
 2. Opprett mappen C:\tip
 3. Lagre filen i C:\tip med filnavnet HeiOla.java
 4. Kjør cmd (Ledetekst) og gå til C:\tip: cd \tip
 5. Kompiler programmet: javac HeiOla.java
 6. Kjør programmet (HeiOla.class): java HeiOla

  java
 7. HUSK at klasse (class) navnet og filnavnet må være det samme og at java er følsom for store og små bokstaver.
 8. Dersom teksten Hei, Ola! vises på skjermen, har installasjonen vært vellykket, og JDK er klar til bruk.

  java

Installasjon av Java Communications API Version 2.0 for Microsoft Windows

Java Communications API er ikke en del av J2SE og består av pakken javax.comm. Vi skal bruke klasser fra denne pakken til å kommunisere over COM porten på PCen til å overføre programvare til TINI. Versjon 3.0 er ikke tilgjengelig for Windows (se http://java.sun.com/products/javacomm/). Så Windows brukere må bruke linken nedenfor:

 1. Last ned javacomm20-win32.zip herfra eller fra javashoplm.sun.com
 2. Pakk ut filene i C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0
 3. Kopier win32com.dll
  fra C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0\commapi
  til C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0\bin
 4. Kopier javax.comm.properties
  fra C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0\commapi
  til C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0\jre\lib
 5. Kopier comm.jar
  fra C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0\commapi
  til C:\Programfiler\Java\jdk1.6.0\jre\lib\ext

PortLister

 1. Skriv inn følgende i Notepad (eller last ned filen PortLister.java):

  import java.util.Enumeration;
  import javax.comm.CommPortIdentifier;
  class PortLister {
      public static void main(String[] args) {
          Enumeration ports = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
          while (ports.hasMoreElements()) {
              System.out.println(((CommPortIdentifier)(ports.nextElement())).
              getName());
          }
      }
  }
 2. Lagre filen i C:\tip med filnavnet PortLister.java
 3. Kjør cmd (Ledetekst) og gå til C:\tip : cd \tip
 4. Kompiler programmet: javac PortLister.java
 5. Kjør programmet (PortLister.class): java PortLister
 6. Dersom du ser en opplisting av serielle og parallelle porter på PCen, har installasjonen vært vellykket og Java Communications API er klar til bruk.

  java