File Transfer Protocol

Disse sidene er en del av dokumentasjonen som Ola Lie utarbeidet da han foreleste faget IP- og webteknologi ved Høgskolen i Østfold i 2005.Websidene ble revidert i 2007.

ftp

FTP er en standard, operativsystemuavhengig protokoll (IETF RFC 959) for overføring av filer i et TCP/IP-basert nettverk. Etter at vi har logget oss på en ftp tjener, kan vi liste filer og kataloger, overføre filer i begge retninger, osv. Overføringen skjer mellom en FTP-klient og en FTP-server. Vi begynner med å klikke på Start, velge Kjør, skrive CMD i åpne boksen og  klikke OK:

ledetekst

Du får da fram Ledetekst vinduet (Command Shell). Du kan ikke skrive ftp /? for hjelp (slik som for telnet), men må se i dokumentasjonen for kommando linje parameterne. Men når du har startet programmet med ftp↵, kan du skrive help↵ eller help <kommandonavn>↵:

ftp

TINI kjører en FTP-server og vi skal nå se hvordan vi kan bruke FTP-klienten på PCen til å overføre filer til TINI. Vi kobler oss til TINI. Logger på med brukernavn og passord. Angir ascii overføringstype (når vi overfører .tini programfiler, velger vi binary). Overfører fil fra lokal til ekstern maskin. Viser innhold i ekstern mappe. Avslutter FTP-økt:

C:\tip>ftp 192.168.1.10
Koblet til 192.168.1.10.
220 Welcome to slush. (Version 1.17) Ready for user login.
Bruker (192.168.1.10:(none)): root
331 Password Required for root
Passord: tini
230 User root logged in.
ftp> ascii
200 Type set to ASCII
ftp> put eksempel.txt
200 Command successful.
150 ASCII connection open, putting eksempel.txt
226 Closing data connection.
ftp: 45 byte overført på 0,00sekunder 45000,00kB/sek.
ftp> ls
200 Command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
eksempel.txt
etc
tiniext
226 Closing data connection.
ftp: 28 byte mottatt på 0,52sekunder 0,05kB/sek.
ftp> bye
221 Goodbye.

C:\tip>
ftp

Nedenfor har vi fanget pakkene (avlyttet trafikken) som overføres på ftp port 21, i protokoll analysatoren Wireshark (som før het Ethereal). Vi ka se at passordet sendes ukryptert. Vi bør aldri sende ukrypterte passord over nettet. Et alternavntiv kan være å anvende brukernavn anonymous og blankt passord (eller en epost adresse).

ftp

Informasjonen sendes over en annen port, port 20 ftp data, og den er også ukryptert:

ftp

 

ftp