IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Flash og ActionScript 3.0

Registreringspunkt

Eksempel 1

Når vi ser på X og Y koordinatene i Properties panelet, er det plasseringen til objektets (eller instansens) registreringspunkt som vises. I det første eksempelt har vi et Rektangel symbol med registreringspunkt i bunnen (-15,-100) som vises som et kryss (+). Vi har plassert en instans av Rektangel på visningsområdet i posisijon (120,120). Når vi roterer instansen i ActionScript, er det rundt registreringspunktet (og ikke transformeringspunktet).

Registreringspunkt Registreringspunkt

 

I ActionScript 3.0 programmeres animeringen slik:

addEventListener(Event.ENTER_FRAME, roter);
function roter(evt:Event) {
   rektangel.rotation += 10;
}

 

 

Eksempel 2

I det andre eksempelet har vi endret registreringspunktet til midten på rektangelet (-15,-50): Dobbeltklikk på rektangel instansen på hovedtidslinja for å åpne Rektangel symbolet. Dra så objektet nedover til registreringspunktet er midt på rektangelet. Klikk deg tilbake til Scene 1. Når har kommet tilbake tilbake til hovedtidslinja, er fremdeles plasseringen (120,120), men rektangelet har flyttet seg lengre ned på visningsområdet. Roteringen foregår nå rundt midten av rektangelet.

Registreringspunkt Registreringspunkt

 

Programmeringen er den samme som i Eksempel 1:

addEventListener(Event.ENTER_FRAME, roter);
function roter(evt:Event) {
   rektangel.rotation += 10;
}

 

 

Transformeringspunkt

Transformeringspunktet angis med en sirkel (o) og som kommer fram når du klikker på et objekt etter du har valgt verktøyet Fri transformering FreeTransform. Du kan ta tak i transformeringspunktet med musepekeren og dra det til en annen plassering.

Da kan du eksempelvis rotere objektet rundt transformeringspunktet. Denne teknikken brukte jeg da jeg lagde eikene i hjulene som brukes i kanonspillet. Se for øvrig Lage en blomst på side 31 i Snarveien til Flash CS3. Du kan ha forskjellige transformeringspunkt for symbolet og instansene. Men HUSK: Når du skal programmere i ActionScript, er det registreringspunktet som gjelder.

Registreringspunkt Registreringspunkt