IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Flash og ActionScript 3.0

Akselerasjon

Når vi ønsker å animere akselerasjon, må vi endre hastigeheten. Det vil si at vi må øke eller minke avstanden vi flytter et objekt mellom hvert bilde. Nedenfor gjør vi dette med hastigheten i y-retning til kanonkula (som utsettes for gravitasjon).

dy += gravitasjon;
kule.x += dx;
kule.y += dy;

Hastighet er en vektor som har både størrelse og retning. Når vi kjenner størrelsen (5 i bildet nedenfor) og retningen (vinkel 36.87), kan vi finne farten i x- og y-retning ved hjelp av cosinus og sinus. Funksjonene i Flash regner ut fra radianer så vi må dele på 180 og gange med p.

 

hastighet

 

Kanonspillet

Last gjerne ned kilde filen kanonSpillet.fla, og utvikle spillet videre om du ønsker.

 

 

ActionScript 3.0 kode

 

kode