Hummer og kanari

Nedenfor følger noen oppskrifter på litt av hvert fra IT hverdagen som er hentet fra svar på Orakel henvedelser

Epost fra julenissen

Har du lyst til å motta en epost fra julenissen? Da kan du koble deg til din utgående epost server (SMTP) på port 25 med Telnet (eller PuTTYsom fungerer bedre med norske bokstaver). Bytt ut smtp.online.no med adressen til din egen server:

telnet

eller

putty

Derretter kan du følge framgangsmåten som vist i eksempelet nedenfor. Bytt ut ola@tip.no med din egen epost adresse. Fargekoder:Sendes fra klienten. Mottas fra serveren. Du behøver ikke ha med "mime-version:1.0" og "content-type:text/plain; charset=ISO-8859-1" dersom du ikke skal bruke æ, ø eller å.

220 mail46.nsc.no ESMTP Sendmail 8.13.8/8.13.5; Thu, 27 Mar 2008 00:24:56 +0100 (MET)
mail from:julenissen@nordpolen.no
250 2.1.0 julenissen@nordpolen.no... Sender ok
rcpt to:ola@tip.no
250 2.1.5 ola@tip.no... Recipient ok
data
354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>
from:julenissen@nordpolen.no
to:ola@tip.no
mime-version:1.0
content-type:text/plain; charset=ISO-8859-1
subject:Ønskeliste
Hva ønsker du deg til jul, Ola?

Med vennlig hilsen
Julenissen
.

250 2.0.0 m2QNOuCw025656 Message accepted for delivery
quit
221 2.0.0 mail44.nsc.no closing connection

Så er det bare å lene seg tilbake å vente på eposten som burde være der i løpet av noen sekunder:

epost