Telnet

Disse sidene er en del av dokumentasjonen som Ola Lie utarbeidet da han foreleste faget IP- og webteknologi ved Høgskolen i Østfold i 2005.Websidene ble revidert i 2007.

Telnet

Telnet er en gammel og velkjent standard (IETF RFC 854) der man jobbet med eksterne terminaler koblet mot en stormaskin. Her skal vi se hvordan telnet kan brukes til å synligjøre HTTP protokollen. Vi begynner med å klikke på Start, velge Kjør, skrive CMD i åpne boksen og  klikke OK:

ledetekst

Du får da fram Ledetekst vinduet (Command Shell). Her kan du skrive telnet /? ↵ for hjelp eller bare telnet ↵ for å starte programmet:

telnet

I telnet kan du skrive ? ↵ for hjelp. Skriv så: set escapce Ctrl-e ↵ (hold Ctrl-tasten nede mens du trykker på e). Deretter: open www.tip.no 80 ↵ :

telnet

Nå kan du trykke Ctrl-e og deretter ↵ (Enter) for å blanke vinduet. Skriv deretter:

GET /tip.html HTTP/1.1 ↵
Host:www.tip.no ↵

og du kan se hvordan meldingen ser ut, som en nettleser mottar fra en fra en web-tjener:

telnet

Trykke Ctrl-e og Skriv quit  ↵ for å avslutte.