IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Starte og stoppe lyd med ActionScript 3.0

Som vi så i en lysbildeframvisning i Flash, fortsatte lyden å spille i neste bilde.  Med Stop kommandoen i neste bildet, kan vi stoppe lyden fra forrige bilde. Men da kan vi ikke starte en ny lyd i neste bilde fordi Sound valget refererer til lyden i forrige bilde. Vi kan løse det med kode som beskrevet StarteOgStoppeLydMedActionScript.pdf. Eksemplet spilles nedenfor. Last gjerne ned kildefilene.