Matematikk

"Tenk'a, pappa, du kan bruke hele livet ditt på å telle tall, og likevel kommer du ikke til det største tallet."

Perspektivtegning

I de tre dynamiske GeoGebra arkene nedenfor kan du endre størrelsen og plasseringen til figurene samt flytte på forsvinningspunktene og horisontlinjen. Hensikten er å gi deg en bedre forståelse av ettpunkts-, topunkts- og trepunktsperspektiver.

Drar du punktet A langt over horisontlinjen, ser du opp på figuren fra et froskeperspektiv. Du kan også dra forsvinningspunktet F1 (og horisontlinjen) under figuren for å oppnå samme effekten.

Drar du punktet A langt under horisontlinjen, ser du ned på figuren fra et fugleperspektiv. Du kan også dra forsvinningspunktet F1 (og horisontlinjen) over figuren for å oppnå samme effekten.

Du kan lese mer om perspektivtegning på matematikk.net, ndla eller Cappelen Damm.

Ettpunktsperspektiv

Fronten (og baksiden) på esken er parallell med bildeplanet. Dette kalles også frontperspektiv eller sentralperspektiv. Flytt på forsvinningspunktet F1 eller noen av de andre punktene A, B, C eller D. Flytt grafikkfeltet med shift+klikk og dra. Zoom med musehjul eller Ctrl+ og Ctrl-

Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com

Topunktsperspektiv

Fronten (og baksiden ) på esken står på skrå i forhold til bildeplanet, og de vertikale sidekantene er parallelle med bildeplanets z-akse. Dette kalles også skråperspektiv. Flytt på forsvinningspunktene F1, F2 eller noen av de andre punktene A, B, C eller D. Flytt grafikkfeltet med shift+klikk og dra. Zoom med musehjul eller Ctrl+ og Ctrl-

Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com

Trepunktsperspektiv

Fronten på esken står på skrå og er vippet i forhold til bildeplanet. De vertikale sidekantene er ikke lenger parallelle med bildeplanets z-akse. Flytt på forsvinningspunktet F1, F2, F3 eller noen av de andre punktene A, B, C eller D. Flytt grafikkfeltet med shift+klikk og dra. Zoom med musehjul eller Ctrl+ og Ctrl-

Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com