IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Det norske flagget (med påskeegg)

En oppgave

Flagget nedenfor stammer fra en oppgave som gikk ut på å kombinere flere programmeringsteknikker:

  • Definere variabler og velge hensiktsmessige datatyper
  • Opprette objekter (instanser) fra klasser (symboler)
  • Tilordne uttrykk til variabler (blant annet farger og plassering)
  • Programmere med gjentagelser (løkker)
  • Programmere med valg (hvis)

 

Last gjerne ned flash fila NorskeFlagg.fla

 

ActionScript 3.0 kode

 

kode

 

En programutvidelse

I flagget ovenfor er det lagt inn litt mer kode enn den som vises her. Klikk på flagget for å se hva som skjer. Her klarer vi å finne rad og kolonne nummer i en tabell uten å ha en Array. Det kan være nyttig å kjenne denne teknikken med bruk av int funksjonen og % (modulo).

 

  KOL 0 KOL 1 KOL 2 KOL 3 KOL 4 KOL 5
RAD 0 0 5 10 15 20 25
RAD 1 1 6 11 16 21 26
RAD 2 2 7 12 17 22 27
RAD 3 3 8 13 18 23 28
RAD 4 4 9 14 19 24 29

 

Det er 5 rader i tabellen. Når vi dividerer tallene i KOL 2 med 5 (antall rader), vil alle resultatene bli 2 komma et eller annet. Heltallsdelen blir alltid 2:

 

  KOL 0 KOL 1 KOL 2 KOL 3 KOL 4 KOL 5
RAD 0 0 5 int(10/5)
gir 2
15 20 25
RAD 1 1 6 int(11/5)
gir 2
16 21 26
RAD 2 2 7 int(12/5)
gir 2
17 22 27
RAD 3 3 8 int(13/5)
gir 2
18 23 28
RAD 4 4 9 int(14/5)
gir 2
19 24 29

 

Når vi tar modulo 5 (antall rader) av tallene i RAD 3, vil alle resultatene bli 3 (restverdien):

 

  KOL 0 KOL 1 KOL 2 KOL 3 KOL 4 KOL 5
RAD 0 0 5 10 15 20 25
RAD 1 1 6 11 16 21 26
RAD 2 2 7 12 17 22 27
RAD 3 3%5
gir 3
8%5
gir 3
13%5
gir 3
18%5
gir 3
23%5
gir 3
28%5
gir 3
RAD 4 4 9 14 19 24 29

 

Eksempelvis så finner vi ut med int(13/5) og 13%5 at element 13 står i kolonne 2 og rad 3 i tabellen ovenfor.

 

Hadde elementene vært lagt ut bortover i stedet for nedover, så måtte vi delt på antall kolonner (som er 6) og byttet om int og %. Nå er det eksempelvis element nr 20 som står i 2. kolonne (20%6=2) og 3. rad (int(20/6)=3) i tabellen nedenfor.

 

  KOL 0 KOL 1 KOL 2 KOL 3 KOL 4 KOL 5
RAD 0 0 1 2 3 4 5
RAD 1 6 7 8 9 10 11
RAD 2 12 13 14 15 16 17
RAD 3 18 19

20%6
gir 2
int(20/6)
gir 3

21 22 23
RAD 4 24 25 26 27 28 29