IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Hangman: Det er farlig å velge feil yrke!

param name="bgcolor" value="#FFDDDD" />