IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Målenheter på websider

relative måleenheter

  • em: skriftstørrelsen til skrifttypen som blir brukt
  • ex: høyden på karakteren 'x' til skrifttypen som blir brukt
  • px: piksler, relativt til oppløsningen på skjermen

 absolutte måleenheter

  • in: tommer (inches) -- 1 in tilsvarer 2.54 centimeter
  • cm: centimeter
  • mm: millimeter
  • pt: points -- 1pt tilsvarer 1/72 in (tomme)
  • pc: picas -- 1pc tisvarer 12pt