IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Flash og ActionScript 3.0

Animasjoner

1. ANIMASJON UTEN KODE

 1. Velg FileNew... Flash File (Action Script 2.0 eller Action Script 3.0)
 2. Velg Modify Document... (eller bruk properties panelet)og sett bredde til 300 , høyde 100 og bakgrunnsfarge til #FFDDDD (lys rosa).
 3. Lag en sirkel med oval tool. Rediger i properties panelet slik at W=50, H=50, X=25 og Y=25. Strek skal være svart (5) og fyll skal være rødt (FF000)
 4. Marker ramme 20 på tidslinja og trykk F6 for å gjøre om til et nøkkelbilde. Endre sirkelens X verdi til 225. Marker en ramme mellom 1 og 20 og velg Motion Tween i properties panelet.
 5. Marker ramme 40 på tidslinja og trykk F6 for å gjøre om til et nøkkelbilde. Endre sirkelens X verdi til 25. Marker en ramme mellom 20 og 40 og velg Motion Tween i properties panelet.
 6. Kjør animasjonen med Ctrl-Enter

Last gjerne ned flash fila demo1.fla

 

2. ANIMASJON MED NOE KODE (2.0)

 1. Velg FileNew... Flash File (Action Script 2.0)
 2. Velg ModifyDocument (eller bruk properties panelet)og sett bredde til 300 , høyde 100 og bakgrunnsfarge til #DDFFDD (lys grønn).
 3. Lag en sirkel med oval tool. Rediger i properties panelet slik at W=50, H=50, X=25 og Y=25. Strek skal være svart (5) og fyll skal være grønt (00FF00).
 4. Høyre klikk på sirkelen, velg Convert to Symbol (Movie clip) og kall den Sirkel.
 5. Pass på at du står på hovedtidslinja og at instansen av Sirkel er merket. Trykk på F9 for å få fram Action panelet og legg inn følgende kode:

  kode
 6. Kjør animasjonen med Ctrl-Enter

Last gjerne ned flash fila demo2.fla

 

3. ANIMASJON MED BARE KODE (3.0)

 1. Velg FileNew... Flash File (Action Script 3.0)
 2. Velg ModifyDocument... (eller bruk properties panelet) og sett bredde til 300 , høyde 100 og bakgrunnsfarge til #DDDDFF (lys blå).
 3. Stå i ramme 1 på hovedtidslnja, trykk F9 for å få fram Action panelet og legg inn følgende kode:

  kode
 4. Kjør animasjonen med Ctrl-Enter

Last gjerne ned flash fila demo3.fla