IT-1 og IT-2

Siden 2007 har Ola Lie undervist IT-1 og IT-2 på Askim videregående skole hvor disse sidene har blitt brukt til ulike undervisnigsformål.

Animert GIF eller Shockwave Flash (SWF)?

Vi har gått gjennom to måter å lage animerte GIF filer i Potoshop. Begge framgangsmåtene begynner med å velge Window → Animation fra menyen:

  • Enten ved å vise eller skule lag i hver enkelt ramme (frame)
  • eller ved å la Photoshop lage rammene med tween (Tweens animation frames) knappen.

I Flash har vi også sett at vi kan publisere animerte GIF filer ved å sette riktige innstilinger under File → Publish Settings... Men når skal vi velge GIF, og når skal vi velge SWF?

  1. Skal animasjonen være interaktiv (muligheter for input fra brukeren), må du bruke SWF
  2. Skal animasjonen inneholde lyd, må du bruke SWF
  3. Ønsker du liten filstørrelse, bør du nesten alltid bruke SWF
  4. Dersom de som skal spille av filen ikke har Flash Player, må du bruke animert GIF