Hummer og kanari

Nedenfor følger noen oppskrifter på litt av hvert fra IT hverdagen som er hentet fra svar på Orakel henvedelser

Starte en prosedyre hver dag til samme tid i Excel

"Vi har laget en Excel-applikasjon(Etterbehandlings-applikasjon), som er ment å kunne starte hver dag...

I Excel's VB benyttes kommando:
Application.OnTime TimeValue("09:00:00"), "prosedyre".
Hvorfor blir ikke prosedyre startet automatisk hver dag?"

Til det trenger vi en egen Tidsmåler rutine:

Sub Tidsmåler()

    Application.OnTime TimeValue("09:00:00"), "Prosedyre"

End Sub


Sub Prosedyre()

    'Legg inn din kode her:

     'Kall tidsmåleren
    Tidsmåler

End Sub

Legg disse to subrutinene inn i visual basic modulen i regnearket og

velg Verktøy à Markro à Makroer, merk Prosedyre, og klikk Kjør

Se et litt utvidet eksempel i dette regnearket.