Hummer og kanari

Nedenfor følger noen oppskrifter på litt av hvert fra IT hverdagen som er hentet fra svar på Orakel henvedelser

Sortere personnummer etter fødselsdato i Excel

"Jeg skal sortere ei liste i excel etter alder på personer. Disse er lagt inn med format 310376 13549. Hvordan skal jeg gjøre dette?"

Hvis personnummeret ligger i celle A1 og er formatert som tekst, får du fødselsdato med følgende formel:

=DATO(DELTEKST(A1;5;2);DELTEKST(A1;3;2); DELTEKST(A1;1;2))

Vi plukker vi ut år, måned og dag, før vi konverterter det til dato.

Se vedlagte regneark. En takk til Ola Jensen som rettet opp den opprinnelige formelen.