Multimediakomponenter og Dreamweaver

IT-1: Nettsteder og multimedier

I henhold til læreplanen skal du blant annet kunne

Med multimediekomponenter menes her tekst, lyd, grafikk, animasjon, video og interaktivitet.

Det finnes mange filformater for multiemediefiler. Her har jeg tatt med bare de vanligste filtypene. Sjekk ut sidene og lenkene med ulike nettlesere, eksempelvis Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera og Firefox.

Du kan kopiere kode fra disse websidene og se i dokumentet Multimediekomponenter og Dreamweaver hvor framgangsmåten er forklart nærmere.