Å tilnærme en binomisk fordeling med en normalfordeling

Matematikk S2 - SANNSYNLIGHET OG STATISTIKK

Dette er en Java-applet som er laget ved å bruke GeoGebra fra www.geogebra.org. Det ser ut som du ikke har installert Java. Vennligst gå til www.java.com

Laget med GeoGebra av Ola Lie, TIP AS